Netwerk security scan

De netwerk security scan geeft u zicht op zwakheden in uw interne netwerk. Kwetsbaarheden worden in kaart gebracht en gekoppeld aan helder beschreven aanbevelingen. Met de aanbevelingen uit dit beveiligingsonderzoek kunnen uw beheerders direct aan de slag om uw ICT-beveiliging verder aan te scherpen. En om de kans op datalekken of een succesvolle ransomwareaanval te verkleinen.

De netwerk security scan helpt ICT afdelingen met het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste technische beveiligingsaandachtspunten binnen het bedrijfsnetwerk. Door diverse tools slim te combineren en aan te vullen met handmatige controles, onderzoeken we in korte tijd een groot deel van uw interne netwerk. Vanuit een kantoornetwerk perspectief wordt onderzocht wat binnen het LAN de gevaarlijkste kwetsbaarheden zijn. Deze kwetsbaarheden worden overzichtelijk in kaart gebracht. De chain-of-trust binnen uw infrastructuur kan ertoe leiden dat een kwetsbaarheid in een willekeurig testsysteem invloed kan hebben op kritieke productiesystemen. Uiteraard wordt hier tijdens het onderzoek rekening mee gehouden.

Internet security scan

Na een internet security scan van uw omgeving weet u zeker of u uw medewerkers en klanten met een gerust hart via internet verbinding kunt laten maken. Verwerkt u (klant)gegevens online en wilt u een datalek voor zijn? Heeft u interne bedrijfssystemen via internet ontsloten (of bent u dit van plan) en wilt u er zeker van zijn dat het niet mogelijk is om via deze koppeling in te breken op het bedrijfsnetwerk? Met de internet security scan testen wij uw websites, thuiswerkvoorzieningen, mailservers, extranetten en andere systemen op kwetsbaarheden en vertellen u waar u uw beveiliging verder kunt aanscherpen.

De dreiging (of kans op aanvallen) vanuit internet verschilt enorm van de dreiging binnen het interne bedrijfsnetwerk. Daarom is het voor een internetomgeving extra belangrijk dat er een periodieke toetsing op kwetsbaarheden plaatsvindt. De internet security scan richt zich specifiek op de detectie van de aanwezigheid van laagdrempelige kwetsbaarheden. Dit zijn de kwetsbaarheden die hackers als eerste zullen proberen te misbruiken om in te breken op uw systemen.

Om vast te stellen of een nieuw informatiesysteem, uw bestaande internet omgeving of uw interne netwerk hacker-proof is, heeft Classity een breed portfolio aan beveiligingsscans beschikbaar. Heeft u een andere controlewens dan dat er op de site vermeld staat? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Patch management
Heeft uw ICT afdeling de controle over de software life cycle?

Logische toegangsbeveiliging
Is uw wachtwoord policy effectief?

Veilig beheer
Wordt er gebruik gemaakt van veilige beheerdiensten?

Hardening
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor systeemhardening?

Active directory
Is mijn Active Directory omgeving bestand tegen misbruik?

Werkplekken
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor werkplekbeveiliging.

Hackers
Hoe snel vergaart een hacker beheerrechten binnen ons netwerk?

Ransomware
Hoe maken we het ransomware moeilijker om misbruik van onze IT omgeving te maken?