De netwerk security scan geeft inzicht in de beveiligingsstaat van uw interne netwerk. Kwetsbaarheden worden in kaart gebracht en gekoppeld aan helder beschreven aanbevelingen. Met de aanbevelingen uit dit beveiligingsonderzoek kunnen uw beheerders direct aan de slag om uw ICT-beveiliging verder aan te scherpen.

De wijze waarop omvangrijke infrastructuren zich ontwikkelen is van grote invloed op het beveiligingsniveau van IT infrastructuren. Het komt erg veel voor dat initieel veilig ingerichte omgevingen langzaam achter raken op de huidige stand van de techniek en daardoor eenvoudig te misbruiken zijn. Daarnaast kan het voor komen dat een beveiligingsframework dat op dit moment binnen het bedrijf is geimplementeerd, nog niet beschikbaar was op het moment dat diverse informatiesystemen zijn ingericht. Er bestaat dan een aanzienlijke kans dat deze systemen niet voldoen aan de (beveiligings)eisen van deze tijd.

De netwerk security scan helpt ICT afdelingen met het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste technische beveiligingsaandachtspunten. Met slim gecombineerde technische middelen onderzoeken we in korte tijd een groot deel van uw interne netwerk. Vanuit een kantoornetwerk perspectief wordt onderzocht wat binnen het LAN de gevaarlijkste kwetsbaarheden zijn. Deze kwetsbaarheden worden overzichtelijk in kaart gebracht. De chain-of-trust binnen uw infrastructuur kan ertoe leiden dat een kwetsbaarheid in een willekeurig testsysteem invloed kan hebben op kritieke productiesystemen. Uiteraard wordt hier tijdens het onderzoek rekening mee gehouden.

Patch management
Heeft uw ICT afdeling de controle over de software life cycle?

Logische toegangsbeveiliging
Is uw wachtwoord policy effectief?

Veilig beheer
Wordt er gebruik gemaakt van veilige beheerdiensten?