PIA Online (Privacy Impact Assessment)


Wilt u als organisatie privacyrisico’s van een project in een vroeg stadium op een gestructureerde en heldere manier in beeld brengen? Dan kunt u bij Classity online een gratis privacy impact assessment (PIA) uitvoeren. Heeft u liever ondersteuning? Classity helpt u graag met de uitvoering.

Het uitvoeren van een PIA is vanaf eind mei 2018 verplicht voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt en waarbij die verwerking een groot risico oplevert voor de betrokkenen. In 2014 is het uitvoeren van een PIA al verplicht geworden bij de ontwikkeling van nieuwe ICT-systemen of de aanleg van grote databestanden door de Rijksoverheid.

Deze PIA maakt gebruik van versie 1.2 van de door NOREA uitgebrachte handreiking, waarnaar de Autoriteit Persoonsgegevens op haar website verwijst.

Met de PIA benoemt u de scope van de te verwerken persoonsgegevens en bepaalt u wat de beoogde verwerkingen en doeleinden zijn. Aan de hand van de vragen uit de PIA krijgt u zicht op (en denkt u na over) de noodzaak en de evenredigheid van de door u beoogde verwerkingen. De vragen zijn in grote mate gerelateerd aan de rechten en vrijheden van betrokkenen. Na de afronding van de PIA heeft u zicht op de maatregelen die u als organisatie kunt trefffen om de privacyrisico's die met de verwerking gepaard gaan te reduceren.

Voert u deze PIA tevens uit als onderdeel van uw generieke voorbereiding op de AVG/GDPR? Overweeg dan de uitgebreide PIA uit te voeren. Deze versie van de PIA is uitgebreid met verplichtingen die als onderdeel van de AVG worden geintroduceerd, biedt u een uitgebreide rapportage, een uitgebreide beveiligingschecklijst en diverse andere voordelen ten opzichte van deze standaard NOREA PIA. De kosten voor de uitgebreide PIA bedragen 149 euro. U ontvangt online direct uw persoonlijke toegangscode.

Er zijn 81 vragen in deze enquête.