Gratis Self Assessment ISO27002-2013


Met deze vragenlijst wordt bepaald in welke mate er in de organisatie al wordt voldaan aan de ISO27002 best practise.

Er zijn 70 vragen in deze enquête.